Læreplaner

Jeg arbejder ud fra disse læreplanstemaer.

Krop og bevægelse.

Vi triller, kryber og kravler. Går og løber
, tager tøj af og på med hjælp, 
kravler op og ned, 
gynger, balancerer, 
bevæger os på forskellige underlag, 
er bevidste om forskellige og benævner legemsdele, 
klarer aktiviteter, der udfordrer finmotorikken, f.eks tegner, fingermaling, sætter perler på snor,
 spiser selv, hælder op, smører mad.

Sociale kompetencer

Føler sig tryg, 
kan vise omsorg for andre, 
kan give og modtage knus, 
kan dele med andre, 
lærer at genkende egne følelser hos andre børn og de voksne
, lærer at udtrykke over for andre børn, hvordan de har det
, leger med andre, 
kan vente på tur, 
har glæde af fælles aktiviteter, lege, synge, bage, tegne, gå ture m.v.

Barnets alsidige personlige udvikling

Føler sig tryg ved de personer, der indgår i hverdagen, 
kan give udtryk for følelser, 
har tillid til at det bliver hørt og forstået, 
har tillid til sig selv, udstråler ” jeg er“, 
kan vente lidt med at få sine behov opfyldt, 
kan lege alene
, kan udføre små opgaver, f.eks ”kan du hente dine sko“?

Sprog

Viser glæde ved at høre kendte stemmer
, gentager lyde og senere ord
, begynder at bruge sproget til at få sine behov dækket, 
kan lide at synge, rim og remser, kigge i bøger, få fortalt historie
, sætter ord på egne følelser f. eks ”mig ked af det“, 
begynder at sætte ord sammen til sætninger
, begynder at fortælle hvad det tegner, leger mv.

Kulturelle udtryksformer og værdier

Kan være spontan og bruge sin fantasi
, kan eksperimentere med klodser, puttekasse, legoklodser m.v.
får erfaring med forskellige materialer og deres forskellighed
, kan lide at synge og høre musik, 
får mulighed for at lege rolleleg og klæde sig ud

Naturen og naturfænomener

Genkender steder hvor barnet ofte kommer, finder vej
, lærer at bruge sine sanser, 
lærer at nyde at være i naturen, lege og gå ture, 
er nysgerrig på at udforske vejret, sol, regn, blæst, sne, 
kan indentificere lyde, 
oplever glæde ved fordybelse i naturen og skaber ting af materialerne
, kender forskel på sti, vej, park, skov, strand m.m.